th
th
Top

พนักงานเข้าสู่ระบบ

วิธีการใช้งาน

  • สร้างบัญชีใช้งาน
  • เลือกสมัครงานที่ต้องการในหน้า ประกาศงาน
  • รับ SMS ยืนยันงานจากผู้ว่าจ้าง
  • เริ่มทำงานในวันที่กำหนดได้เลย
Casuals